• Portrét
  JUDr. Olga Erhartová
  Jméno
  JUDr. Olga Erhartová
  Bio

  Doktorka Erhartová patří mezi uznávané odborníky v oblasti mediálního práva a reklamy, duševního vlastnictví a ochranných známek. Mezi její klienty patří mimo jiné významné mediální zastupitelství, provozovatelé řady komerčních rozhlasových stanic a reklamní agentury.

  Před zahájením samostatné advokátní praxe pracovala Olga Erhartová jako právnička v mezinárodním daňovém odboru na Ministerstvu financí ČR, kde se zabývala přípravou a uzavíráním smluv o zamezení dvojího zdanění za Českou republiku.

  Později působila na Úřadu pro legislativu vlády ČR v odboru evropské integrace a harmonizace práva ČR s právem EU a byla členkou týmu, který koordinoval legislativní práce na harmonizaci českého práva s evropským právem. V letech 1998-2001 pracovala v přední pražské advokátní kanceláři, kde se specializovala na poskytování služeb zejména v oblasti práva obchodních společností, smluvního práva a pracovního práva.

  V roce 2001 založila Olga Erhartová vlastní advokátní kancelář se zaměřením na obchodní právo, mediální právo, reklamu a ochranné známky.

  Hovoří česky, rusky a anglicky

 • Portrét
  Mgr. Ondřej Strnad
  Jméno
  Mgr. Ondřej Strnad
  Bio

  Advokát Ondřej Strnad je absolventem Právnické fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu studia strávil dva semestry na Turun yliopisto ve Finsku, kde absolvoval kurzy zaměřené převážně na evropské právo duševního vlastnictví.

  V průběhu studia pracoval v advokátní kanceláři s generální praxí a působil jako tajemník Právnického akademického spolku Juristi.

  Do naší advokátní kanceláře nastoupil po úspěšném ukončení studia v roce 2017. Ve své praxi se zaměřuje na právo obchodních společností, závazkové právo, ochranu osobních údajů, autorské právo a mediální právo.