Rádi vám vyjdeme vstříc i v poskytování (komunikace) právních služeb v ruském jazyce.

Kontaktujte nás

 • Specializace
  Autorské právo a ochranné známky
  Popis

  Zajišťujeme ochranu duševního vlastnictví našich klientů, přípravu či revize licenčních smluv. Poskytujeme služby v oblasti registrací a prodloužení platnosti ochranných známek.

 • Specializace
  Mediální právo
  Popis

  Dlouhodobě se zabýváme problematikou rozhlasového a televizního vysílání. Velké mediální domy provázíme závazkovou agendou, mimosoudními dohodami, zastupujeme je v soudních sporech i v řízeních před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

 • Specializace
  Regulace reklamy
  Popis

  Komplexně posuzujeme soulad reklamy s právními předpisy. Poskytujeme poradenství z pohledu ochrany spotřebitele, práva nekalé soutěže i ochrany dobré pověsti právnických osob.

 • Specializace
  Právo obchodních společností
  Popis

  Podnikáte nebo chcete začít? Pomůžeme vám se založením společnosti a přípravou potřebných písemností. Vyřídíme za vás nezbytnosti s živnostenským úřadem. Postaráme se o převody podílů, změny jednatelů a společníků, o fúze, akvizice či rozdělení společnosti.

 • Specializace
  Závazkové právo
  Popis

  Zajistíme pro vás se sepsání a revizi všemožných typů smluv, od těch nájemních až po smlouvy o dílo. S námi vám nehrozí, že byste podepsali vadnou nebo nevýhodnou smlouvu.

 • Specializace
  Pracovní právo
  Popis

  Našimi klienty jsou zaměstnanci i zaměstnavatelé řešící porušení práv a povinností vyplývající z pracovněprávních vztahů, kolektivní spory či neplatné rozvázání pracovního poměru.

 • Specializace
  Soudní spory
  Popis

  Náš tým je plně vybaven a připraven vás zastupovat v občanskoprávních i obchodněprávních soudních sporech. Plnou součinnost vám poskytneme i při řešení sporu mimosoudní cestou.

 • Specializace
  Rodinné právo
  Popis

  Jsme tu v případě, že vám manželství a děti přinášejí kromě radostí také nějaké ty starosti. Diskrétně a efektivně pro vás zařídíme předmanželskou smlouvu, dohodu o úpravě styku nebo vypořádání společného jmění manželů. Máme praxi v oblasti sporných i nesporných rozvodových řízení.

 • Specializace
  Nemovitosti
  Popis

  Nabízíme právní servis v oblasti koupě, prodeje, pronájmu, darování i zatížení nemovitostí. Vystojíme za vás frontu na katastrálním úřadě a poradíme si i se sousedskými spory.

 • Specializace
  Ochrana osobních údajů
  Popis

  Naši specialisté pro vás zrevidují jakékoliv smlouvy či interní směrnice související s nařízením GDPR. Zajistíme pro vaše lidi odborné školení, připravíme vám potřebné dokumenty a zastoupíme vás ve sporech v oblasti GDPR.